EU PROJEKT

IZGRADNJA PROIZVODNIH HALA

Reference izgradnje proizvodnih hala i postrojenja.

IZGRADNJA PROIZVODNE HALE, NOVSKA

Izgradnja proizvodno poslovnog objekta Hakadesch u Novskoj 2015 godine.

Izgradnja proizvodno poslovnog objekta Novska Izgradnja proizvodno poslovnog objekta Novska Izgradnja proizvodno poslovnog objekta Novska Izgradnja proizvodno poslovnog objekta Novska Izgradnja proizvodno poslovnog objekta Novska
POVRATAK NA STRANICU REFERENCE

IZGRADNJA FARME, MAJUR, BJELOVAR

Izgradnja farme za ukupno 150 muznih krava u Bjelovaru 2020 godine.

Izgradnja farme Bjelovar Izgradnja farme Bjelovar Izgradnja farme Bjelovar Izgradnja farme Bjelovar Izgradnja farme Bjelovar Izgradnja farme Bjelovar
POVRATAK NA STRANICU REFERENCE

 

Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.