EU PROJEKT

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

GRAĐEVINSKI OBRT „BIG BOYS GRADNJA“ obvezuje se proizvoditi i isporučivati proizvode i pružati usluge u području definiranoga opsega:

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA U VISOKOGRADNJI I NISKOGRADNJI.

U svojem poslovanju poštujemo na nas primjenjive interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu naših proizvoda i pruženih usluga. Svi naši poslovni procesi, proizvodi i usluge u potpunosti su usklađeni sa zakonskim, tehničko-tehnološkim i ostalim zahtjevima, kako domaćih, tako i stranih, ovisno o području i mjestu isporuke naših proizvoda i pruženih usluga.

Za GRAĐEVINSKI OBRT „BIG BOYS GRADNJA“ je ispunjenje zahtjeva naručitelja/kupaca i poštivanje utvrđenih normi u definiranome opsegu obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i pružene usluge provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. Odnosi s naručiteljima/kupcima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu.

Opredijelili smo se za izgrađivanje procesnog pristupa u tvrtci i svim njenim organizacijskim cjelinama, kako bismo osigurali sve potrebne resurse i ostvarili planirani poslovni rezultat i realizaciju postavljenih općih i pojedinačnih ciljeva kvalitete.

Trajno provodimo stručno osposobljavanje naših zaposlenika u svrhu podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih svakodnevnih radnih zadataka. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete naših proizvoda i usluga, razvijamo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćamo ih kao nova standardna rješenja.

GRAĐEVINSKI OBRT „BIG BOYS GRADNJA“ održava sustav upravljanja kvalitetom, koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu proizvedenih i isporučenih proizvoda i pruženih usluga. Međunarodna norma ISO 9001:2015 zahtijeva redovito praćenje i ocjenjivanje sustava upravljanja kvalitetom, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim slijedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja kvalitetom provodi se jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u razvoju sustava upravljanja kvalitetom u sljedećim razdobljima. Periodična provjera Politike sustava upravljanja kvalitetom osigurava njenu trajnu primjerenost. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te je komunicirana sa svima koji rade za i u ime GRAĐEVINSKOG OBRTA „BIG BOYS GRADNJA“.

U Novskoj,
02.10.2018.

 

Vlasnik:
Mario Kozić

ISO Certifikati
ISO Certifikati

 

Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.