EU PROJEKT

REFERENCE

Reference poslova koje smo do sada napravili.

IZGRADNJA HOTELA

Izgrađujemo hotele.

Izgradnja hotela Izgradnja hotela Izgradnja hotela
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA POSLOVNIH ZGRADA

Izgrađujemo poslovne zgrade.

Izgradnja  poslovnih zgrada Izgradnja  poslovnih zgrada Izgradnja  poslovnih zgrada
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA APARTMANA

Izgrađujemo apartmane.

Izgradnja apartmana Izgradnja apartmana Izgradnja apartmana
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA KAMPOVA

Izgrađujemo kampove.

Izgradnja kampova Izgradnja kampova Izgradnja kampova
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA OBITELJSKIH KUĆA

Izgrađujemo obiteljske kuće.

Izgradnja obiteljskih kuća Izgradnja obiteljskih kuća Izgradnja obiteljskih kuća
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA PROIZVODNIH HALA

Izgrađujemo proizvodne hale.

Izgradnja proizvodnih hala Izgradnja proizvodnih hala Izgradnja proizvodnih hala
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA SKLADIŠNIH HALA

Izgrađujemo skladišne hale.

Izgradnja skladišnih hala Izgradnja skladišnih hala Izgradnja skladišnih hala
ZA VIŠE INFORMACIJA

IZGRADNJA JAVNIH NOGOSTUPA

Izgrađujemo javne nogostupe.

Izgradnja javnih nogostupa Izgradnja javnih nogostupa Izgradnja javnih nogostupa
ZA VIŠE INFORMACIJA

 

Web projekt: Centar za dizajn i promidžbu d.o.o.