„Izgradnja gospodarsko-proizvodne građevine za proizvodnju gotove betonske smjese i proizvoda od betona“